Doktor Yasemin Saray

Bağdat Caddesi Fraksiyonel Lazer Uygulaması için Doktor Önerileri

Bu site sivilce izlerinde en güncel

 yaklaşım olan fraksiyonel lazerler hakkında halkımızı aydınlatmak ve bilimsel verileri sunmak adına hazırlanmıştır Fraksiyonel Lazer

Doç

ent Doktor Yasemin Saray, Karbondioksit Fraksiyonel Lazer Uygulamaları İçin Doktor Önerileri

 

Doktor Yasemin Saray

 

Doç. Dr Yasemin Saray

Dermatoloji Uzmanı

ACIBADEM BAĞDAT CADDESİ TIP MERKEZİ
Bağdat Caddesi Acıbadem Tıp Merkezi No: 289 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 411 00 00 (pbx)
Dahili: 41 88

Uzmanlık Alanı Dermatoloji Eğitim

  • 15.06.1998 Hacettepe Ü. Tıp Fak. Dermatoloji
  • 1986 – 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İŞ DENEYİMİ / UZMANLIK SONRASI EĞİTİM

  • 2006 – … Başkent Ün. Tıp Fak. Doçent Doktor
  • 2001 – 2006 Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Öğretim Görevlisi
  • 2000 – 2001 Med-Art Tıp Merkezi 39285 Dermatoloji Uzmanı
  • 1998 – 2000 Bayındır Tıp Merkezi 39285 Dermatoloji Uzmanı

ÜYELİKLER

Türk Dermatoloji Derneği Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Yasemin Saray

2. Doğum Tarihi: 15 Kasım 1969

3. Unvanı: Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993

Tıpta

Uzmanlık

Dermatoloji Anabilim

Dalı

Hacettepe Üniversitesi 1998

5. Akademik Unvanlar

Akdemik

Unvanı

Görev Yeri Yıl

Dr.Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dermatoloji Anabilim Dalı

1994-1998

Uzman

Dr.

Bayındır Hastanesi

MEDART Tıp Merkezi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998-2000

2000-2001

2001-2004

Yar.Doç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2006

Doç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acıbadem Hastanesi Bağdat Caddesi Tıp Merkezi

2006-2006

2006-

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :-

6.1 Yüksek Lisans Tezleri:-

6.2 Doktora Tezleri:-

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Güleç AT, Seçkin D, Saray Y, Sarıfakıoğlu E, Moray G, Çolak T. Number of acquired

melanocytic nevi in renal transplant recipients as a risk factor for melanoma. Trans Proc

2004;34:2136-2138.

2. Saray Y, Seçkin D, Sarıfakıoğlu E, Güleç AT, Demirhan B. Acute infantile

haemorrhagıc oedema: measles vaccination as possible trigerring factor. Acta Derm

Venereol 2002;82:471-472.

3. Güleç AT, Demirbilek M, Seçkin D, Can F, Saray Y, Sarıfakıoğlu E, Haberal M.

Superficial fungal infections in 102 renal transplant recipients: a case-control study. J Am

Acad Dermatol 2003;49:187-192.

4. Saray Y, Seçkin D, Güleç AT, Akgün S, Haberal M. Nail disorders in hemodialysis

patients and renal transplant recipients: a case-control study. J Am Acad Dermatol

2004;50:197-202.

5. Güleç AT, Tanrıverdi N, Dürü Ç, Saray Y, Akçalı C. The role of psychologic factors in

alopecia areata and the impact of the disease on the quality of life. Int J Dermatol

2004;43:352-356.

6. Ada S, Seçkin D, Saray Y, Özen Ö. Erythematous and hypopigmented patches on the

face. Arch Dermatol 2005;141:897-902.

7. Saray Y, Güleç AT. Treatment of keloids and hypertrophic scars with dermojet

injections of bleomycin: a preliminary study. Int J Dermatol 2005;44:777-784.

8. Saray Y, Seçkin D. Familial aquagenic acrokeratoderma: case reports and review of

the literature. Int J Dermatol 2005;44:906-909.

9. Saray Y, Seçkin D. Angioedema and urticaria due to isotretinoin therapy. J Eur Acad

Dermatol Venereol 2006;20:118-120.

10. Saray Y, Seçkin D, Bilezikçi B. Acquired perforating dermatosis: clinicopathological

features in twenty-two cases. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:679-688.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

bildiriler

Güleç AT, Demirbilek M, Seçkin D, Can F, Saray Y, Sarıfakıoğlu E, Haberal M. Superficial

fungal infections in 102 renal transplant recipients: a case-control study. 11th Congress

of the Europan Academy Academy of Dermatology and Venereology, Prague, Journal of

The Eurpean Academy of Dermatology and Venereology, Vol. 16(Suppl. 1), 241,

Blackwell Publishing, Oxford, 2002.

2. Saray Y, Seçkin D, Sarıfakıoğlu E, Güleç AT, Demirhan B. Acute infantile

haemorrhagic oedema without leucocytoclastic vasculitis. Measles vaccination as a

possible trigerring factor. 11th Congress of the Europan Academy Academy of

Dermatology and Venereology, Prague, Journal of The Eurpean Academy of Dermatology

and Venereology, Vol. 16(Suppl. 1), 263, Blackwell Publishing, Oxford, 2002.

3. Güleç AT, Seçkin D, Saray Y, Sarıfakıoğlu E, Moray G, Çolak T, Haberal M. Prevalance

of acquired melanocytic nevi in renal transplant recipient as a major risk factor for

melanoma. 11th Congress of the Europan Academy Academy of Dermatology and

Venereology, Prague, Journal of The Eurpean Academy of Dermatology and Venereology,

Vol. 16(Suppl. 1), 81-82, Blackwell Publishing, Oxford, 2002.

4. Saray Y, Seçkin D, Bilezikçi B. Acquired perforating dermatosis: a review of 20 cases.

12th Congress of the Europan Academy Academy of Dermatology and Venereology,

Barcelona, Journal of The Eurpean Academy of Dermatology and Venereology, Vol.

17(Suppl. 3), 59, Blackwell Publishing, Oxford, 2003.

5. Saray Y, Seçkin D, Sarıfakıoğlu E, Güleç AT, Özdemir H. Induction of mucosal bullae

by endoscopy in bullous pemphigoid: case report. 12th Congress of the Europan

Academy Academy of Dermatology and Venereology, Barcelona, Journal of The Eurpean

Academy of Dermatology and Venereology, Vol. 17(Suppl. 3), 197, Blackwell Publishing,

Oxford, 2003.

6. Saray Y, Seçkin D. Aquagenic syringeal acrokeratoderma in a male patient. 61st

Annual Meeting of American Academy of Dermatology, San Francisco, 71, 2003.

7. Saray Y, Güleç AT, Seçkin D, Haberal M. Nail disorders in 182 hemodialysis patients

and 205 renal transplant recipients: a case-control study. 61st Annual Meeting of

American Academy of Dermatology, San Francisco, 144, 2003.

8. Güleç AT, Tanrıverdi N, Dürü Ç, Saray Y, Akçalı C. The role of psychologic factors in

alopecia areata and the impact of the disease on the quality of life. 13th Congress of the

Europan Academy Academy of Dermatology and Venereology, Floransa, Journal of The

Eurpean Academy of Dermatology and Venereology, Vol. 18(Suppl. 2), 244, Blackwell

Publishing, Oxford, 2004.

9. Saray Y, Seçkin D, Demirbilek M, Can F. In-vitro antifungal susceptibility of

dermatophyte strains causing tinea edis and onychomycosis in patients with non-insulin

dependent diabetes mellitus. 13th Congress of the Europan Academy Academy of

Dermatology and Venereology, Floransa, Journal of The Eurpean Academy of

Dermatology and Venereology, Vol. 18(Suppl. 2), 388, Blackwell Publishing, Oxford,

2004.

10. Ada Buzluk S, Seçkin D, Saray Y, Özen Ö. Primary follicular musinosis: a case

report. 13th Congress of the Europan Academy Academy of Dermatology and

Venereology, Floransa, Journal of The Eurpean Academy of Dermatology and

Venereology, Vol. 18(Suppl. 2), 536, Blackwell Publishing, Oxford, 2004.

11. Saray Y. White Nails. 13th Congress of the Europan Academy Academy of

Dermatology and Venereology, Floransa, Journal of The Eurpean Academy of

Dermatology and Venereology, Vol. 18(Suppl. 2), 579, Blackwell Publishing, Oxford,

2004.

12. Demirbilek M, Can F, Saray Y, Güleç AT, Sarıfakıoğlu E, Seçkin D, Arslan H. In vitro

activities of fluconazole, itraconazole, terbinafine and amphotericin B against tricophyton

spp. Isolates from Ankara-Turkey. 44th Interscience Conference on Antimicrobial Agents

and Chemotherapy (ICAAC) Abstracts, Washington, 439, ASM Publishing, Washington,

2004.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:-

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bükülmez G, Ersoy S, Atakan N, Koyuncu Saray Y, Şahin S, Karaduman A, Akan T,

Kölemen F. Çocukluk çağı psöriazisinin klinik özellikleri:117 vakalık retrospektif bir

çalışma. Türkderm 2001;35:43-45.

2. Saray Y, Güleç AT. Hiperhidrozis ve tedavisi; tedavide yeni bir seçenek, Botulinum

toksin A. İlaç ve Tedavi Dergisi 2001;14:207-214.

3. Güleç AT, Saray Y. Moleküler biyolojik tetkikler ve dermatoloji. Lepra Mecmuası

2002;33:22-30.

4. Saray Y, Güleç AT. Botulinum ekzotoksin A’nın kırışıklık tedavisinde kozmetik amaçlı

kullanımı ve uygulama teknikleri. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2003;13:237-243.

5. Güleç AT, Seçkin D, Demirhan B, Saray Y. A case of bronchial mucoepidermoid

carcinoma with cutaneous metastas: low-grade histology but aggressive behaviour.

Journal of Ankara Medical School 2003;25:41-46.

6. Saray Y, Özcan D, Seçkin D, Haberal N, Haberal M. Bir renal transplantasyon

hastasında sistemik sitomegalovirüs enfeksiyonuna ait mukoza lezyonları. Dializ,

Transplantasyon ve Yanık 2004;15:40-43.

7. Saray Y, Güleç AT. Alopesi areatada tırnak bulguları: kontrol gruplu bir çalışma.

TürkiyeKlinikleri Dermatoloji Dergisi 2004;14:61-65.

8. Saray Y, Güleç AT, Seçkin D. Liken planus pigmentozus: dört olgu sunumu. Türkiye

Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2004;14:222-226.

9. Seçkin D, Saray Y. Kaposi sarkomunda tedavi yaklaşımları. Dializ, Transplantasyon ve

Yanık 2004;15:142-147.

10. Saray Y, Güleç AT. Variköz venler ve skleroterapi. Dermatose 2005;4:27-33.

11. Saray Y, Battaloğlu S, Seçkin D. Bir çocuk hastada otoeritrosit sensitizasyon

sendromu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2005;15:91-95.

12. Saray Y, Özcan D, Seçkin D. Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Deri Bulguları.

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2005;25:377-382.

13. Saray Y, Battaloğlu S, Demirbilek M, Seçkin D. Bir renal ransplant alıcısında ungual

alternayozis. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2005;15:160-163.

14. Saray Y, Saray A. Nazolabial kırışıklıkların tedavisinde hyaluronik asit (Hylaform)

enjeksiyonu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2005;15:81-86.

15. Saray Y, Seçkin D. Çocuklarda perforan dermatozlar. Türkiye Klinikleri Pediatrik

Bilimler (Pediatrik Dermatoloji özel sayısı) 2005;1:95-100.

16. Saray Y, Seçkin D, Butros R, Haberal M. Renal transplantasyon hastalarında Kaposi

sarkomu: klinik özellikler ve insan herpes virusu-8’in varlığı. TÜRKDERM 2005;39:249-

253.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Saray Y, Seçkin D, Demirbilek M, Sarıfakıoğlu E, Güleç AT, Can F. Diabetes mellituslu

hastalarda gelişen tinea pedis ve onikomikozda etken dermatofitlerin in-vitro antifungal

duyarlılıkları. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Özet Kitabı,12, Kapadokya, 2002.

2. Saray Y, Güleç AT. Keloid ve hipertrofik skar tedavisinde intralezyonel bleomisin

uygulaması. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Özet Kitabı,12, Kapadokya, 2002.

3. Saray Y, Güleç AT. Botulinum toksin A ve hyalüronik asit: yüz kırışıklıklarının

tedavisinde kombine uygulamalar. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Özet Kitabı, 20,

Kapadokya, 2002.

4. Saray Y, Güleç AT, Seçkin D. Liken planus pigmentozus: dört olgu sunumu. XIX.

Ulusal Dermatoloji Kongresi, Özet Kitabı, 29, Kapadokya, 2002.

5. Sarıfakıoğlu E, Saray Y, Seçkin D, Güleç AT. Endoskopi ile mukozal büllerin

tetiklendiği bir büllöz pemfigoid olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Özet Kitabı, 29,

Kapadokya, 2002.

6. Saray Y, Seçkin D, Bilezikçi B. Akkiz perforan dermatoz: 17 olgunun klinik ve

histopatolojik özellikleri. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Özet Kitabı, 41, Kapadokya,

2002.

7. Saray Y, Seçkin D. Yeni bir el dermatozu: akuajenik palmar keratoderma. XIX. Ulusal

Dermatoloji Kongresi, Özet Kitabı, 71, Kapadokya, 2002.

8. Tanrıverdi N, Batur S, Güleç AT, Saray Y, Akçalı C. Alopesisi olan hastalarda psikolojik

faktörler ve kişilik özellikleri. 38. Ulusal Psikiatri Kongresi, Marmaris, Program ve Kongre

Bildirileri Özet Kitabı, 71, 2002.

9. Güleç AT, Taşkıntuna N, Dürü Ç, Saray Y, Akçalı C. Alopesi areatada psikolojik

faktörlerin rolü ve hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkisi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfi Tat

Simpozyumu, Ankara, Program ve Özet Kitabı, 37, 2003.

10. Saray Y, Seçkin D, Aslan H, Bilezikçi B, Özcan D, Güleç AT, Baba M. İlaç

reaksiyonlarının etiyopatogenezinde Epstein-Barr virüs, Sitomegalovirüs ve İnsan Herpes

Virüs-6 enfeksiyonlarının rolü. XVI. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara, Program

ve Özet Kitabı, 37, 2003.

11. Özcan D, Saray Y, Seçkin D. İzotretinoin’in yeni bir yan etkisi: ürtiker ve

anjiyoödem. XVI. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara, Program ve Özet Kitabı, 37,

2003.

12. Saray Y, Seçkin D. Capecitabine tedavisine bağlı akral eritrodizestezi, onikoliz ve

sklerodaktili: olgu sunumu. XVI. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara, Program ve

Özet Kitabı, 78, 2003.

13. Özcan D, Saray Y, Seçkin D, Haberal N, Haberal M. Bir renal transplantasyon

hastasında sistemik sitomegalovirüs enfeksiyonuna ait mukoza lezyonları. XVI. Prof. Dr.

A. Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara, Program ve Özet Kitabı, 78, 2003.

14. Battaloğlu S, Saray Y, Seçkin D, Arıkan Ü. Psödofollikülit ile başlayan Behçet

hastalığı: olgu sunumu. XVI. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara, Program ve Özet

Kitabı, 79, 2003.

15. Battaloğlu S, Saray Y, Seçkin D, Özen Ö. Atipik kütanöz lokalizasyon ve morfoloji

gösteren sistemik poliarteritis nodoza. XVI. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Simpozyumu, Ankara,

Program ve Özet Kitabı, 79, 2003.

16. Saray Y, Butros R, Seçkin D, Haberal M. İmmünosüpresyon ile ilişkili Kaposi

sarkomu: klinik özellikler ve insan herpes virusu-8’in varlığı. XVI. Prof. Dr. A. Lütfi Tat

Simpozyumu, Ankara, Program ve Özet Kitabı, 77, 2003.

17. Battaloğlu S, Saray Y, Demirbilek M, Seçkin D. Bir renal ransplant alıcısında ungual

alternayozis. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme, Bildiri Kitabı, 107, 2004.

18. Saray Y, Seçkin D, Üner A, Demirhan B. Periferik T hücreli lenfoma ile birliktelik

gösteren hipereozinofilik sendrom. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme, Bildiri Kitabı,

186, 2004.

19. Özcan D, Saray Y, Seçkin D. Tip II diabetes mellituslu hastalarda görülen deri

bulguları. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Çeşme, Bildiri Kitabı, 199, 2004.

7.6 Diğer yayınlar:-

8. Projeler

1. Diabetes mellituslu hastalarda gelişen yüzeyel mantar enfeksiyonlarının özellikleri ve

in-vitro antifungal duyarlılıkları, Başkent Üniversitesi Projesi, KA02/31, Proje Yöneticisi,

2002.

2. İlaç reaksiyonlarının etiyopatogenezinde Epstein-Barr virüs, Sitomegalovirüs ve İnsan

Herpes Virüs-6 enfeksiyonlarının rolü, Başkent Üniversitesi Projesi, KA02/107, Proje

Yöneticisi, 2002

9. İdari Görevler:-

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

2. Türk Dermatoloji Derneği

11. Ödüller-

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.